Za siedmimi horami a siedmimi dolinami začali spoločný život Maco a Eňa Berzákovci :)

Rozprávka je o nás – Maťkovi a Eňuške, o ľuďoch ktorý milujú prírodu, zvieratká, autá a motorky a samozrejme svojich priateľov a rodinu, ale najviac zo všetkého milujeme jeden druhého. Radi objavujeme nové veci a skúšame nepoznané. Spoločný život je jedna z najväčších výziev v živote každého človeka. A naša tiež, ide len o to, či s tým budeme bojovať alebo či to bude nádherná prechádzka životom. Keď do toho vkročíme, už nebude cesta späť. Navždy spolu v dobrom aj v zlom, stáť bok po boku toho druhého. Sme zvedaví, čo nám život prinesie. Vieme však, že sa nemusíme báť, pokiaľ máme Vás…

Prvý list Korinťanom – kapitola 13

„Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.

Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pominie. Lebo poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme. Ale keď príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné.

Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa, rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný.

A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri, no najväčšia z nich je láska.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.